PROMOTION

รายเดือน

Monthly Rate
  • บริการทาความสะอาด : 2ครั้งต่อสัปดาห์
  • บริการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน : 1ครั้งต่อสัปดาห์
  • Free Wi-Fi internet

ราคาห้องพักรายเดือนไม่รวมรายการดังนี้ :

  • ค่าน้าประปา 200 บาท/เดือน
  • ฟรี Wifi อินเตอร์เน็ต

ติดต่อสอบถามหรือจองห้องพักได้ที่ rsvn@recentahotels.com